Hoe werken wij

Wij beschikken over vergunningen om te adviseren en te bemiddelen in financiële producten en diensten. Dit betekent dat wij samen met u een overzicht maken van de financiële risico’s waar u mee te maken heeft of kunt krijgen. Aan de hand hiervan maken wij een advies dat volledig aansluit bij uw persoonlijke wensen en omstandigheden. Al onze activiteiten zijn erop gericht een duurzame relatie met u te onderhouden en uw belangen optimaal te behartigen.

Onze taak is u te helpen bij het kiezen van de juiste oplossingen voor uw situatie. Om u daarbij te helpen volgen wij een procedure die bestaat uit 5 stappen. Als voorbereiding hierop vragen wij u zoveel mogelijk informatie te verzamelen zoals lopende verzekeringen, schadeverzekeringen, hypotheken, pensioenvoorzieningen en een recente jaaropgave of loonstrook van uw werkgever.

Stap 1, Inventariseren

Wij beginnen met uw persoonlijke situatie in kaart te brengen. We bespreken uw wensen ten aanzien van uw financiële situatie. We gaan na waar uw prioriteiten liggen indien bepaalde keuzes gemaakt moeten worden.

Stap 2, Analyseren

Nadat wij ons een beeld hebben gevormd van uw wensen en situatie nu en in de toekomst gaan we deze gegevens analyseren.

Stap 3, Advies

Op basis van de inventarisatie en de analyse komen wij uiteindelijk tot een concreet advies. Dit kan soms ter plekke maar het komt ook voor dat hiervoor een vervolgafspraak gemaakt wordt, waarin het advies persoonlijk wordt toegelicht.

Stap 4, Bemiddeling

Indien u dat wenst kunnen wij alle contacten met de financiële instelling verzorgen. Dit met het doel dat de door ons geadviseerde constructie op correcte wijze door de bank of verzekeringsmaatschappij wordt uitgevoerd.

Stap 5, Nazorg

Ook in de toekomst zijn wij bereid u te adviseren en uw vragen te beantwoorden. Zo zullen wij af en toe contact met u opnemen om te controleren of uw financiële oplossingen nog passen bij uw huidige situatie en of het nodig kan zijn om opnieuw een afspraak te maken.