Klachtenservice

Uiteraard doet Böke Financieel Advies haar uiterste best om zo goed mogelijk werk te leveren. Dat geldt voor onze dienstverlening, onze producten en onze communicatie en eigenlijk voor alles wat wij doen. Maar er kan een reden voor u zijn minder tevreden te zijn.

Klachten over onze dienstverlening nemen wij serieus en lossen wij graag in goed overleg met u op. Om uw klacht goed op te kunnen lossen vragen wij u de situatie schriftelijk voor te leggen. Vanuit onze interne klachtenprocedure kunnen wij nagaan hoe wij tot een oplossing kunnen komen.

U kunt uw klacht op diverse manieren indienen:

Schriftelijk aan:

Böke Financieel Advies
Gekvoortsestraat 10
6674 DD  Herveld

Per e-mail:  info@bokeadvies.nl

Böke Financieel Advies behandelt uw klacht zo spoedig mogelijk, maar in principe binnen 15 werkdagen. Is afhandeling van uw klacht binnen deze termijn niet mogelijk, dan ontvangt u hiervan een gemotiveerd bericht.

Bent u het niet eens met de afhandeling?

Mocht onze klachtenafhandeling niet tot uw tevredenheid lukken dan heeft u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan:

KiFiD Klachteninstituut Financiële Diensten
Postbus 93257
2509 AG  Den Haag
Telefoon: 0900 355 22 48.
E-mail: info@kifid.nl
Site
: www.kifid.nl

Bij deze stichting kunt u een brochure opvragen waarin de klachtenprocedure is beschreven.