Blog

Meerderheid vindt dat rijken meer belasting zouden moeten betalen.

In alle landen is meer dan de helft van de ondervraagden het eens met de genoemde stelling. In Griekenland, Duitsland, Portugal en Slovenië ziet zelfs 75 procent of meer dit wel zitten.
In Nederland onderschrijft ongeveer 65 procent van de inwoners de stelling dat rijke mensen meer belasting moeten betalen.

Het aandeel dat dit vindt, lijkt trouwens niet samen te hangen met de mate van ongelijkheid in landen. De percentages zijn niet groter in landen met veel ongelijkheid dan in andere landen.

Veel mensen vinden dat de publieke diensten en sociale zekerheid in hun land niet voldoen en lastig te bereiken zijn. Meer dan de helft zegt niet genoeg te krijgen in verhouding tot de hoeveelheid belasting die ze betalen. Twee derde is van mening dat anderen meer krijgen dan ze verdienen.
In Nederland hebben mensen er trouwens relatief veel vertrouwen in dat ze krijgen wat ze nodig hebben, net als in Canada, Noorwegen en de Verenigde Staten.